Videoklipp på nätet!

Videoklipp om konflikthantering

Jag hittade ett klipp på youtube som handlar om en konfliktsituation. I filmen kan man se tre personer som spelar olika roller inom förskolan, två spelar barn i förskolålder och en spelar pedagog. Orsaken till att jag valde detta klipp är att jag har sett att det uppstår många konflikter mellan barn på förskolan som pedagoger inte varit närvarande vid. Detta är något som tillhör vardagen i förskolan och jag tycker själv att det är en svårighet att veta hur man som pedagog ska förhålla sig till en situation där man inte har sett vad som har hänt. Hakvoort & Friberg (2012) skriver att det finns ett ökat intresse hos lärare att utbilda sig i konflikthantering eftersom allt fler upplever att det finns så många konflikter att ta han om varje dag inom verksamheten. Hakvoort m.fl. (2012) skriver angående konflikthantering att barn inte nödvändigtvis behöver en lösning på konflikten utan att barnen ibland bara behöver bli lyssnad på, bli tagen på allvar och få sina känslor bekräftade. Detta är något som man kan göra utan att ha varit med och sett konflikten som har skett mellan olika barn anser jag. Som de skriver så anser jag att barn ofta kan lösa konflikter själva genom att de var och en får prata ut om vad som har hänt och hur de kände, och att man som vuxen finns med som stöd och lyssnar och bekräftar barnens känslor.

Filmklippet fick mig att inse att det är viktigt att man som vuxen verkligen ska lyssna till alla som är inblandade i konflikten. Man kan helt enkelt inte bara bedöma och agera efter vad man själv tror har hänt eller välja en lösning som blir mest bekvämt för en själv. Svårigheten som fanns i detta klipp var att ena ”barnet” inte kunde prata, och det blir då svårt för barnet att berätta vad som har hänt. Pedagogen i klippet utgick enbart ifrån vad barnet som kunde prata hade att berätta och agerade därifrån. Eftersom jag själv tycker att dessa situationer är svåra så tyckte jag att detta klipp var intressant och gav mig idén att man kan visa detta klipp för sitt arbetslag. Detta klipp kan vara ett underlag för en diskussion man kan ha tillsammans kring hur man kan lösa konflikter på förskolan på ett rättvist och bra sätt. Jag tror att det inte bara är jag som anser att dessa situationer kan vara kluriga och jag tror att man med stöd från varandra kan bidra till att man tillsammans blir bättre att hantera konflikter på förskolan.  Hakvoort & Friberg (2012) skriver att lärare emellan bör samtala kring konflikthantering för att tillsammans utvecklas i hur man kan lösa olika konflikter elever emellan. De menar om man tillsammans diskuterar kring konflikthantering så kan man ta del av varandras erfarenheter och på så vis lära sig något nytt.

http://www.youtube.com/watch?v=SB54W1cvVSK

 

Videoklipp om Digital kompetens

Detta klipp som jag valde handlar om en kvinna som åker runt till olika förskolor för att inspirera personal och barn hur man kan arbeta med datorer i verksamheten. Något som har slagit igenom kraftigt i förskolan nu är användandet av surfplattor, och det jag har sett nu när jag varit ute på VFU är att surfplattorna inte används till lärande som de skulle kunna göra. Det jag upplever är att surfplattan används som en sorts barnvakt och inte som något aktivt lärandematerial. Det jag tänkte med mitt valda klipp är att man i arbetslaget kan sitta och kolla på klipp som kan inspirera och ge idéer till hur man kan använda sig av de digitala materialen som man har inom verksamheten. Det kanske inte är så lätt att själv komma på hur man ska använda sig av surfplattan på bästa sätt, men att genom att titta tillsammans i arbetslaget på klipp på internet kan ge en otroligt idébank, som kan göra arbetslaget blir inspirerad till att ta in de digitala hjälpmedlen in i lärandet. Som det stod i klippet så tror jag också att digitala hjälpmedel hjälper barn att lära sig, det är också en förberedelse för barnen innan de börjar i skolan och det är även en uppskattad del i lärandet för barnen.  Som Ljung-Djärf (2008) skriver så kan pedagoger ofta känna att de inte har tillräckligt med kunskap när det gäller användning av digitala hjälpmedel, men jag tror att genom att kolla på olika klipp på internet så kan man lära sig mycket genom att granska de material som finns ute på internet. Tillsammans i arbetslaget så tror jag som sagt att man kan lära sig mycket utav att själv testa utrustningen som finns att tillgå, jag tror att man inte får vara rädd för den utrustning som känns främmande utan tvärtom man bör bli nyfiken.

http://www.youtube.com/watch?v=RcJ2mBji1MQ

 

 

 

Referenser

Ljung-Djärf. Agneta, To Play or not to Play – That Is the Question: Computer Use Whitin Three Swedish Preschools´, Early Education & Development, 19:2, 2008.

 

Hakvoort, Ilse & Friberg, Birgitta (red.), Konflikthantering i professionellt lärarskap, Gleerup, 2011

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s