Videoklippen

Videoklipp om digital kompetens
Jag har valt ett videoklipp som heter ”språkträning i förskoleklass med ipads”. I det här klippet får man följa en förskoleklass under en lektion som använder sig av ipads för att jobba med språkträning. Alla barn i gruppen behöver träna på olika saker och läraren har plockat fram ett antal olika appar som användas under den här lektionen. En tallpedagog har förberett olika språkövningar som ett antal av barnen ska använda sig av och sedan har läraren fyllt på med vilka appar som är lämpliga. Många av apparna som används har olika svårighetsgrader och barnen kan samarbeta för att hitta lösningarna. Barnen tränar både det logiska tänkandet och att prata med varandra, men också en träning för finmotorik för händerna.

Jag tycker att det här är ett jätte bra arbetssätt och man märker också i klippet att barnen tycker att det är roligt. Det här klippet tror jag kan fungera som en bra introduktion i ett arbetslag där man kanske inte är så van vid att använda det här hjälpmedlet. Klippet visar på ett konkret sätt hur man kan använda sig av ipads och vilka olika typer av appar som finns tillgängliga. Samuelsson (2010) kommer i sin studie fram till att en digital generation existerar och att det bör göras anpassningar i utbildningssystemet så att denna generations behov tillgodoses. Detta tror jag inte bara gäller för äldre barn, utan också för förskoleklassen och förskolan. Idag är det inte ovanligt att små barn kan hantera t.ex. en iphone eller en ipad, eftersom det är någonting som de oftast har kommit i kontakt med på fritiden. Samuelsson (2010) tar också i sin studie upp den negativa attityden som många lärare kan ha till IKT idag och att de i stort sett själva kan välja om och hur IKT ska användas. Jag tror att vi måste mottverka det här tänket och istället försöka se vilka möjligheter det kan medföra för barnen. Pedagoger kan arbeta med t.ex. ipads på så många olika sätt och i olika syften och verkligen tillgodose alla barns behov med hjälp av de olika apparna som finns. Man får helt enkelt inte vara rädd för ett nytt tänk och nya utmaningar.

http://www.youtube.com/watch?v=JCsrotkCOSo&feature=related

Videoklipp om pedagogisk bedömning
Det andra klippet som jag har valt heter ” Lärandemiljöer – Västergatans förskola” och där får man följa hur förskolan arbetar mycket att skapa miljöer som ska locka och inspirera alla barn. har på förskolan fått byggt upp ett arbetssätt som de har velat jobba utifrån och har då gått något som heter ”att utveckla förskolan inifrån”, något som de anser har hjälpt dem. De har nåtgot på förskolan som kallas för egna val och det sitter bilder på miljöerna och aktiviteter uppsatta på väggarna där barnen kan peka på vad de vill göra för något. På det viset blir det synligt för pedagogerna vilka lärandemiljöer som är intressanta för barnen och vilka som inte är det.

Jag tycker att den här filmen är inspirerande och jag tycker att deras sätt att utvärdera lärandemiljöerna hör ihop med en typ av formativ bedömning. Genom att lyssna på barnen och observera så kan de se vilka lärandemiljöer som är bra och vilka som behöver utvecklas. Jag tänker också att det kan kopplas till det som Pettersson (2011) skriver om att om man använder sig av bedömning på rätt sätt så kan den stimulera lärandet och på så sätt också vara en viktig utvecklingspotential både när der gäller vad och hur barnet lär sig men också för barnets tillit till sin egen förmåga. Hon menar på att hur själva bedömningen sker har också ett starkt inflytande på vad och hur man lär sig. Alla lär vi oss på olika sätt och en effektiv lärandemiljö utmärks av stor flexibilitet både vad gäller undervisning och bedömning. Därför tror jag på den här förskolans arbetssätt, att bedöma lärandemiljöerna och inte barnen. Att lyssna på och ta in vad de vill ha och vad de behöver för att lära på bästa sätt.

http://www.youtube.com/watch?v=i6e9wOdviDg

Referenser
Pettersson, A. (2011). Bedömning – varför, vad och varthän?. I L, Lindström & V, Lindberg (red.), Pedagogisk bedömning (s.31-42). Stockholm: HLS förlag

Samuelsson, U. (2010). ICT use among 13-year-old Swedish children. Learning, Media and Technology, 35:1.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s