Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project

Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project.

Sammanfattning

Bakgrund

European Trade Union Committee on Education (ETUCE) såg behovet av att undersöka de Europeiska grund- och gymnasieskolornas möjligheter att anpassa sin undervisning utifrån IKT. Man såg även möjligheten att förbättra utbildningen genom detta projekt. Projektet ELFE (The European e-Learning Forum for Education) har som syfte att få en bättre förståelse för styrkor och svagheter i användningen av IKT på skolorna. Studien utfördes i fem olika länder; Danmark, England, Tyskland, Norge och Portugal. Empirin samlades in genom enkäter, intervjuer, observationer och skoldokument.

Elever idag har växt upp i ett IKT samhälle och de ser datorn som en del av vardagen. IKT är en del av målen i styrdokumenten och det gör att det finns ett behov av att ha modernare teknik i skolan och att lärarna aktivt använder sig av den i sin undervisning. Lärarnas inställning är betydelsefull, de kan välja att se IKT i undervisningen på olika sätt, som en möjlighet eller ett hot.

Resultat

I resultatet från projektet såg man att IKT gör en skillnad. Främst såg man det vid de administrativa uppgifterna i skolan. att de blivit mer effektiva efter införandet av IKT. Även samarbetet med föräldrarna har ökat genom att det finns fler kommunikationsmöjligheter att välja bland. Relationen mellan lärare-elev ansågs även ha blivit mindre formell och ett mer samarbete mellan elev-lärare kunde ses. Samtidigt hade undervisningen ändrats, för att bli ett mer självständigt lärande för eleverna och det ansågs av eleverna som motivationshöjande. I några av skolorna ville eleverna få tillgång till modernare datorer och även mera handledning i användandet av olika datorprogram.

Egna reflektioner

Det är intressant att läsa artikeln utifrån den europeiska synvinkeln. Jag inriktar mig till förskollärare och har ingen uppfattning över hur IKT används i våra grund- och gymnasieskolor. Men jag ser kommunikationsmöjligheterna som IKT innebär, när vi vill få föräldrar mer delaktiga i verksamheten. Detta resultat är något man kan spinna vidare på även på förskolan. Efter att ha läst era sammanfattningar och kommentarer här på vår blogg, kan jag förstå att IKT inte är en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. Intressant hur IKT har blivit en viktig del i vårt samhälle och hur skolan fortfarande inte hängt med i den utvecklingen. Resultatet från projektet i min artikel visade på många möjligheter att använda digitala medier i skolan. Min frågeställning blir Behöver lärarens roll förändras för att bättre kunna implementera IKT i undervisningen?

Annonser

3 thoughts on “Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project

  1. Jag tycker precis som du att den här artikeln är intressant eftersom vi som blivande förskollärare kanske inte är så insatta i hur IKT används i grund- och gymnasieskolor just nu. Jag kan reflektera över hur det såg ut när jag själv var i den åldern och då ställer jag mig nog ganska kritisk till hur användandet av IKT såg ut då och också hur det verkar se ut idag. Jag tror på att lärarna måste bli mer flexibla och mer öppna för nya saker. Precis som resultatet visade i den här artikeln så gör IKT skillnad. Inte bara när det gäller för eleverna och för deras skolarbeten utan också för kontakten med hemmet, precis som de skriver i artikeln. Jag tror på att lärare överhuvudtaget idag oavsett vilken åldersgrupp man arbetar med, måste våga prova sig fram mer och hänga med i utvecklingen. För att få in IKT som en naturlig del i undervisningen är det också viktigt att lärare kan handleda på rätt sätt och stötta barnen.

  2. Att det ser väldigt olika ut med användandet av IKT i undervisningen kan jag konstatera utifrån mina två barns skolerfarenheter. Det ena barnet har en lärare som brinner väldigt mycket för införandet av de digitala verktygen i undervisningen, och som har drivit utvecklingsarbetet på detta område i hela skolan. Hon var den första i verksamheten att testa och sedan flitigt använda smartboard och att ge elever många datorbaserade uppgifter, i grupp och enskilt. I samma skola går mitt andra barn och trivs väldigt bra med sin lärare, men barnen i den klassen får inte använda datorer och någon smartboard finns inte. Jag förstår att utvecklingsarbete är en lång process, och här menar jag utvecklingen av IKT i skolundervisningen, men med tanke på att den nya teknologin utvecklas allt snabbare tycker jag att det verkligen är dags att vakna till och ta införandet av IKT i skolan på större allvar.
    När det gäller din frågeställning så tycker jag att genom att införa IKT i undervisningen blir lärarens roll annorlunda i och med att han/hon förmodligen kommer att oftare behöva samarbeta med eleverna, att utforska och lära sig nya saker tillsammans med sina elever.
    Jag tycker att dagens lärare bör vara mer flexibla och öppna för det som händer i samhället, inte minst när det gäller utvecklingen av nya teknologier, för att kunna anpassa sina arbetsmetoder och göra sin undervisning aktuell och meningsfull för eleverna.

  3. Jag tror att datorn och Internet har gjort det lättare idag att få ut information till föräldrar, och på så sätt har kan ha bättre kontakt med hemmet. Även tror jag att det har underlättat arbetet för lärare också som det tas upp i artikeln att använda sig av dator i sitt vardagliga arbete. idag kan man ju från en telefon skriva ned anteckningar eller arbeta ifrån och bara lätt och smidigt skicka det vidare till någon annan. It har idag gjort att det fungerar mycket smidigare och man behöver inte ha ett skrivbord fyllt med lösa papper som lätt försvinner.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s