Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and information Technologies.

Artikeln handlar om en fallstudie som gjorts i olika grundskolor i 5 europeiska länder. Fallstudien undersöker de goda erfarenheter av att öka användning av IT i skolan. Fredriksson, mm (2008) anser att en av de stora utmaningar som skolan står inför idag är att göra utbildningar relevanta för att elever ska kunna klara sig i informationssämhälle. Författarna menar att skolan är en del av det stora sämhället och därför kan den inte bortse från teknologin och de tekniska uppfinningar som påverkar sämhället i stort.

Undersökningen visar att det finns externa såväl interna faktorer som påverkar dvivkrafterna i teknik. De externa förhållanden är det nationella politiken och det interna är skolkulturen, delarskap och läraren. Författarna menar att läraren har en betydande roll då är det viktigt att besluta sig för att stödja utvecklingen och användningen av IT i skolan. Enligt författarna i artikeln IKT är en del av det obligatoriska läroplanen i de flesta EU- länderna, då IKT kunskapen betraktas som en fjärde färdighet efter läsning, skrivning och att räkna matte.

Författarna menar att ökad användning av IKT i grundskolor gör så stora skillnader. IKT undervisning och verksamheten som är mer anknuten till internet kan inspirerar elever ännu mera, med tanke på att barnen i denna ålder gillar att jobba med datorer. Elever får kommunicera och sammarbeta mera genom det elektroniska posten och de elektroniska program i undervisningen. Det är mycket lättare att stödja elevers lärande genom att använda IKT som läromedel, eftersom det sist nämnda är de mest intresserad av. Sedan anser författarna att lärarna måste utveckla deras IKT kompetens för att kunna stödja elever samt för att kla av de teknologiska uppfinnigar som kommer in då och då i skolans verksamhet.

Källor:
Fredriksson, Ulf, Jedeskog, Gunilla, & Plomb, Tjeerd, Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and informationTechnologies 13:83-101, 2008.

http://www.bib.miun.se/php/go.php?url=http://dx.doi.org/10.1007/s10639-007-9054-4

Min reflektion

Jag tycker att IKT är en viktig del i förskolan/skolans verksamhet, med tanke på att samhällets utvecklingen och de teknologiska uppfinningar som kommer då och då. Pedagoger är tvungna idag att följa denna utvecklings. Skolan kan inte bortse från samhällets utvecklingen och från det ny tecknologi. Därför är det så viktigt med pedagoger som kan hantera tekniken på ett pedagogiskt sätt. Sedan tycker jag också att det externa förhållanden som politiken måste ha possitiva inställningar till ökade användningen av IKT i skolor, eftersom utan det ekomnomiska biten kan det vara omöjligt att skaffa IKT tillgångar i skolan.

Min frågeställning är kan det ökade användning av IKT i skolan leda till dolda negativa effekter hos barnet eller barnets lärande???

Annonser

5 thoughts on “Innovative use of ICT in schools based on the findings in ELFE project. Education and information Technologies.

  1. Känner spontant att jag har för lite erfarenhet för att kunna diskutera detta. Men tänker mig att som pedagog tillåter man inte att barnen sitter framför datorn en längre tid. Utan dagen varvas med rörelser för kroppen, utomhusvistelse och att ögonen får ”vila” från dataskärmen. Deras fritid kan vi inte bestämma över. Har man som pedagog ett syfte med IKT användningen ser jag det inte som något negativt att använda IKT i barnens lärande. De flesta barn är vana att använda datorn som en kommunikationsmöjlighet och ser det som ett positivt inslag och ett annat sätt att lära. Barnen är inne i detta mediaflöde och är med i en ständig utveckling. Tänker mig att det är viktigt att försöka se bort från mina erfarenheter och vad jag tänker kring ett ökat intresse för IKT, utan istället se till ett barns perspektiv i frågan.

  2. I dagens samhälle så styrs vi mer av datorer och teknik, idag har nästan alla familjer minst en dator hemma plus att alla i familjen nästan har varsin mobiltelefon, till skillnad från när man själv var liten då datorer var sällsynta i hemmet och man fick sin första telefon vid 14 års ålder. Jag tycker att man som pedagog måste följa med i utvecklingen av samhället så att barnen senare när de börjar i skolan verkligen är bekanta med tekniken som finns eftersom man nu inte kan anta att alla faktiskt har dator hemma. Jag vet själv att det kan vara utmanande att försöka få in tekniken i lärandet men det är något som man får se som en utmaning att försöka lösa. Som författaren i denna artikel skrev att pedagogerna har en viktig roll till att stödja utvecklingen och användningen av it i skolan och det håller jag med om, att det är vi som pedagoger som måste ta tag i det annars händer det inget. Jag har erfarenheter av att pedagoger inte använder sig av datorer mer än att låta barnen sitta i 10 min var per dag där de får spela spel. Så den stora utmaningen förskolan står inför idag är hur de ska få in Ikt i lärandet i förskolan

  3. Jag tror inte att ett ökat användande av IKT i skolan kan leda till dolda negativa effekter hos barnet eller barnets lärande. Men det anser jag hänger på om pedagogerna är beredda att precis som författarna skriver, stödja utvecklingen och användandet av IKT i skolan. Lärarna har en viktig roll och de är med och påverkar om eleverna ska lära sig om IKT och också i vilken utsträckning. Faran kan som sagt bli om lärare fortsätter att vara negativt inställda, då det kan leda till att eleverna måste lära sig på egen hand och kanske saknar en viss kunskap.

  4. Om ett ökat användande av IKT i skolan leder till negativa effekter hos barnet eller barnets lärande beror på hur och i vilket syfte IKT används i undervisningen, tycker jag. Utifrån artikeln och era kommentarer kan jag konstatera att fördelar med användandet av IKT i det pedagogiska arbetet är många, men att inom förskolan och skolan fortfarande saknar vi kunskaper om hur vi ska gå tillväga samt hur utformningen av olika datorbaserade aktiviteter (t.ex. i barngrupper eller med enskilda barn) påverkar vad barnen lär sig. Jag håller med er om att det är vår – pedagogernas – ansvar att genom vår positiva inställning till IKT göra den till en naturlig del av det dagliga arbetet. Vi behöver ständigt söka nya kunskaper och ta del av varandras erfarenheter för att kunna göra IKT till ett meningsfullt och lärorikt verktyg för barnen. Jag tänker gärna ta upp den utmaningen, eftersom jag tycker att med hjälp av IKT kan vi i förskolan göra saker som inte var genomförbara förrut, men som idag kan till exempel göra barnens lärande roligt och mer knutet till det som händer i samhället. Även för att synliggöra vår verksamhet tycker jag att IKT är ett väldigt bra verktyg.

  5. Spontant så känner jag att den värld vi lever i nu så är vi nog så tvungna att plocka in IT i skolor och förskolor. Samhället idag är uppbyggt av datorer och teknik som man bör kunna med för att klara av vardagen. Min erfarenhet i verksamheten är att barnen inte får sitta vid datorn för pedagogerna säger att de sitter nog hemma vid dessa apparater så här behöver inte vi erbjuda dem det. Det känns tråkigt när de har den inställningen till IKT. Barn är naturligt intresserade av datorer och vi kan på så sätt införa program som är lärande för dem. De tycker dessutom att det är roligt att lösa problem. Vi pedagoger har en viktig roll att följa utvecklingen och uppdatera oss om det nya och föra kunskapen vidare till barnen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s