Videoklipp: S, Laouini

Jag har valt en videoklipp om digital kompetens ” IPads i förskolan”. Jag tycker att IKT användning i förskolan är relevant område för oss pedagoger att kunna och veta mer om. Videoklippen handlar om hur kan modern teknik som IPads stödja lärande i förskolan. Det talas mycket om olika appar som fyller pedagogiska syften som de språktränings appar, matematik appar, social samspel appar, osv.

Videon visar pedagogerna i nacka kommun som brukar ha möten om pedagogiska innehåll i IPads och vilka appar som är bäst för att uppfylla mål som de arbetar med. Jag tycker själv att diskutera och reflektera kring användning av IKT i verksamheten behövs, för att veta hur man kan använda de nya redskap på ett pedagogiskt sätt. Ljung- D, A (2008) skrev om pedagogernas tveksamhet kring att barn ska få använda datorer t.ex och om denna är en fördel i deras lärande och utveckling eller tvärttom. I den här videoklippen kan man finna svaret. Modern teknik stödjer lärande i förskolan och en koppling mellan de mål som finns i läroplanen och kvalitetsverktyg och hur IPads olika appar fyller pedagogiska syften är väldigt tydligt.
Många mål som pedagoger arbetar med kan finnas IPads mappar som språkutveckling, social samspel, turtagning, osv.

Länk: http://www.youtube.com/Watch?v=rVgp4Dan85c.

Ljung-Djärf, Agneta, To Play or not to Play- That Is the Question: Computer Use Within Three Swedish preschools`, Early Education & Development, 19:2, 2008.

Den andra videoklippen jag har valt är” förskolan- uppföljning, utvärdering och utveckling”. Det var väldigt intressant och givande videoklipp som handlar om förskolans uppdrag att uppfölja verksamheten genom att dokumentera, och utvärdera verksamhetens utveckling. I videoklippen betonas vikten av att det är verksamheten som ska bedömmas och inte barnen, alltså det är vuxnas kompetens och förhållningssätt kopplar till miljön i förskolan som ska utvärderas med koppling till läroplanens mål och intentioner för barnens skull. Vallberg Roth (2011) skrev i sin artikel att det är vuxnas ansvar att barn ska utvecklas i deras lärande, därför måste vi bedömma verksamheten och inte barnen. Matilda E Hansson i SvD hävdar att i förskolan det ska inte finnas mål för vad barnen måste uppnå vid olika tidpunkter sonm i skolan, hon menar att förskolan ska vara rolig, lärorik och trygg.

Förskolans kvalitet är viktig för barnens utveckling, och precis som det förekom i videoklippen att det gäller att hitta de aspekter i verksamheten som anses har betydelse i barnens utveckling, delaktighet och välbefinnande.

Länken: http:// www. youtube.com/Watch?v=gJ9-ZI50KpK.

http://www.Lararnas nyheter.se/pedagogiska magasinet/ 2011-09-16/darfor-maste-vi-diskutera-bedomning- forskolan.
http://www.Svd.se/ nyheter/ inrikes/ barn-blir bedomda-i- forskolan-1934801/.svd.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s